GK FORGE GRELOWSKI
Obróbka Plastyczna Metali
Ul. Przemysłowa 10
43-440 Goleszów

centrala
T 48 33 852 79 82
F + 48 33 852 72 61

produkcja
+ 48 503 725 681

dział handlowy
+ 48 33 852 79 82 w.13

dział technologiczny
+ 48 33 852 79 82 w.17

mapa dojazdu